SALKI NOWICKIEGO

2013-06-29T21:47:17+00:00

Salki to niespieszna podróż w czasie i przestrzeni. Wojciech Nowicki wyłuskuje z przeszłości dzieje swoich [...]