Historia tekstu wizualnego – Ha!art 2013

2013-02-01T19:31:20+00:00

Książka autorstwa Małgorzaty Dawidek Gryglickiej jest zbiorem analiz i interpretacji prac tekstowo-wizualnych [...]