Pierwszy, wyczerpujący wizualnie przewodnik po twórczości fotograficznej jednego z najważniejszych europejskich artystów ostatniego 30-lecia. Album gromadzi prace fotograficzne Zbigniewa Libery z lat 19822012. Obok klasycznych, znanych fotografii (Lego. Obóz koncentracyjny, seria Pozytywy iMistrzowie), po raz pierwszy opublikowane zostały niektóre zdjęcia zdjęcia z lat 80. oraz najnowsze prace, m.in. te pokazywane na wystawie “Nowe historie” w galerii Raster w 2012 roku. To pierwsza taka publikacja, ujawniająca wizualny potencjał i „ikoniczność” prac Libery. Autorski układ podkreśla wszechstronny, analitycznokrytyczny stosunek artysty do medium fotograficznego.

Zbigniew Libera (ur. 1959) to jeden z najciekawszych i najważniejszych polskich artystów. Jego prace fotografie, filmy wideo, instalacje, obiekty i rysunki w przenikliwy i przewrotny intelektualnie sposób grają ze stereotypami współczesnej kultury, mechanizmami wychowywania, edukacji i tresury kulturowej. Artysta jest jednym z filarów tzw. sztuki krytycznej, również w sensie instytucjonalnym mimo rozwoju kariery cały czas blisko związany jest z środowiskami niezależnymi i sceną offową. W ostatnich latach zajmuje się głównie fotografią, m.in. specyfiką fotografii prasowej, tym jak media kształtują naszą pamięć wizualną i manipulują obrazem historii (głośne serie prac Pozytywy Mistrzowie, 2003). Zdaniem artysty, fotografowanie ma o tyle  sens, o ile możemy za pomocą aparatu zobaczyć coś, czego inaczej byśmy nie zobaczyli.