Trójkowy znak jakości > „Jeśli o tobie zapomną stanę się kimś innym” >>>