Temat Obcego pojawia się we wszystkich dotychczas wydanych u nas komiksach Presla. W „Fabryce” byli Obcy wykluczeni przez totalitarną władzę ze społeczeństwa, w którym dotychczas żyli. Obcość została im przypisana, gdyż wymagała tego doraźna polityka. W „Boskiej kolonii” autor pokazuje zderzenie kultur i obyczajowości, przy czym przedstawiciele jednej z nich, kolonizatorzy, przemocą utrzymują władzę nad rdzennymi mieszkańcami. Mimo iż tubylcy od wieków zamieszkiwali daną ziemię, to oni są tymi Obcymi, gdyż to zawsze zwycięzcy nadają perspektywę i ton narracji, postrzegamy świat z ich punktu widzenia. „Syn swojego ojca” również porusza kwestię odmienności. Tym razem autor zagłębia się w świat Odmieńca.

Zanim czytelnik pozna głównego bohatera opowieści, śledzi okoliczności, które doprowadziły do jego narodzin. Odmieńców symbolizują niedźwiedzie, istoty o kształcie w ogólnym zarysie podobnym do człowieka. Żyją na obrzeżach cywilizacji. Mężczyzna z prowincji przez przypadek zabija dorosłego niedźwiedzia i wiedziony poczuciem winy postanawia się zaopiekować osieroconym w ten sposób niedźwiadkiem. Razem z żoną wychowują go, chociaż przybrany syn nie do końca wyrasta na cywilizowanego człowieka, nosi w sobie ślady dzikości przodków. Ten brak ucywilizowania daje o sobie znać, gdy ludzie z pobliskiego miasteczka zaczynają mu dokuczać, w wyniku czego jego przybrany ojciec ponosi konsekwencje, a niedźwiedź-syn znajduje pocieszenie w ramionach macochy.

Tak zostaje poczęty główny bohater, mieszaniec – w połowie człowiek cywilizowany, w połowie dziki. Jego inność widoczna jest na pierwszy rzut oka, gdyż ma on niedźwiedzią głowę. Jednak jego rodzice próbują go wychować w duchu cywilizacji, posyłają do szkół, gdzie dziecko świetnie sobie radzi. Niestety, sukcesy naukowe nie przekładają się na akceptację społeczną. Otoczenie wytyka Obcego palcami, dokucza mu lub wręcz poniża. Otwarcie daje do zrozumienia, że odmienność chłopca stanowi pretekst do nie traktowania go poważnie. Pół-człowiek, pół-niedźwiedź długo stara się dopasować do świata, który wcale nie oczekuje od niego dostosowania się, gdyż i tak nie zamierza go zaakceptować. Tylko nieliczne jednostki, na przykład dziewczyna głównego bohatera, traktują go jak równego sobie.


W porządku społecznym pokazanym w „Synu swojego ojca” Odmieniec nie ma jasnej pozycji. Nie stanowi kozła ofiarnego polityki, nie należy też do klasy niewolników. Zwyczajnie nie ma tam dla niego miejsca, nie pasuje do cywilizowanego świata, nie mieści się w jego sztywnych ramach. Jednak już raz ucywilizowana istota nie bardzo ma możliwość powrotu do korzeni. Mężczyzna z prowincji, przybrany ojciec zabranego z lasu dzikiego niedźwiadka, nie ma spójnego pomysłu, jak traktować adoptowaną sierotę. Z jednej strony próbuje cywilizować, włączać do swojej rodziny, wiedziony zapewne wyrzutami sumienia, a z drugiej trzyma przybrane dziecko w stajni i wykorzystuje do zarabiania pieniędzy poprzez pokazywanie tłuszczy z miasteczka występów „udomowionego dzikiego”. Ten rozchwiany stosunek, błądzący między jakąś formą przywiązania a poczuciem wyższości, cechuje wszystkie zachowania mężczyzn. Być może również prowadzi do decyzji o traktowaniu jak własne mieszanego dziecka będącego wynikiem zdrady małżeńskiej.

Główny bohater wywodzi się z domu naznaczonego sprzecznościami. Sam stanowi coś na kształt paradoksu w oczach innych, niby „dziki”, a jednak podobny do nas. Zbyt podobny i zbyt inny jednocześnie musi zostać odrzucony. Emocjonalnie skomplikowane dziedzictwo i jawna niechęć otoczenia powodują coraz silniejszy kryzys tożsamości w pół-człowieku, pół-niedźwiedziu. Izoluje się on od świata i próbuje odnaleźć siebie poprzez sztukę. Już w „Fabryce” Presl wykorzystywał artystyczną ekspresję jako cechę Innego. Sztuka wymyka się władzy, nie przejmuje dyktatem większości. W „Synu swojego ojca” nie prowadzi ona jednoznacznie do katharsis. Dzięki przeniesieniu swoich rozterek na płótno bohater w końcu zatraca się coraz bardziej w poszukiwaniu samego siebie i swojego miejsca w świecie. Czy jest ono po stronie cywilizacji, czy dzikości? Ukojenie przynosi mu dopiero sugestia, że to zbędne pytanie, gdyż miejsce bohatera jest przy tych, którym na nim zależy. Czy taka odpowiedź mu wystarczy? Tego nie wiemy, ale autor pozwala na odrobinę optymizmu.

Presl rozprawia się również z mitem cywilizacji. Życie w zorganizowanym społeczeństwie bywa wynoszone na piedestał i każde dziecko, dorastając, zostaje wtłoczone w ramy otaczającej je kultury. W „Synu swojego ojca” cywilizacja stanowi jedynie wygodny sposób na rozgraniczenie pomiędzy Nami i tymi Innymi. Rzekoma dzikość Obcych zdaje się ich odczłowieczać, odbierać im prawa, chociażby tak proste jak prawo do szacunku. Autor pokazuje również, że oświecenie płynące z nauki bywa puste w środku. Pęd do wiedzy i deklaratywna chęć poznania i zrozumienia świata zazwyczaj mają charakter bardzo ogólny, wzniosły i przede wszystkim występują w oderwaniu od rzeczywistości. Uczeni nie są gotowi na co dzień okazywać szacunku odmienności, traktują ją z taką samą pogardą, jak wszyscy inni, mniej oświeceni, ludzie.

W świecie Presla to uczucia, a nie wiedza naukowa pozwalają otworzyć się na Innego. Nawet jeżeli nie można łatwo sklasyfikować tych emocji, jak w przypadku przybranego ojca. W jego wypadku bezpośredni kontakt z odmiennością pozwala na przełamanie bariery lęku przed nieznanym i niezrozumiałym. Autor ponownie urzeka czytelnika swoją wieloznaczną wizją pozbawioną słów. Mimo iż bohaterowie jego komiksów nie rozmawiają ze sobą, ich mimika i gesty są bardzo wymowne. Każdy kolejny komiks to mistrzostwo w operowaniu narracją obrazem. Powyższa interpretacja tego dzieła na pewno nie jest jedyną możliwą i zachęcam wszystkich, by sami zmierzyli się z tym albumem. Warto się zastanowić, kto w naszych oczach nosi znamiona Obcych. Dlaczego ich nimi obarczamy? Czy potrafimy sobie wyobrazić, co czują i myślą, będąc przez nas wypychani na margines?