„Gwiazda Pereca świeci coraz jaśniej” – Marcin Sendecki – Gazeta wyborcza – 19.02.13