„MIGRACJE” GLORIA GERVITZ
Przekład: Anna Topczewska
Redakcja: Marta Eloy Cichocka
Seria Anachroniczna, tom VII

Wydawnictwo LOKATOR 
Premiera: luty 2020
okladka_migracje_front_BW