Leon_Felipe_www


KSIĄŻKI:
Kim jestem?
premiera: kwiecień 2019

LEÓN FELIPE właściwie Felipe Camino Galicia (1884-1968) – Poeta, aktor, tłumacz (m.in. Szekspira i Whalta Whitmana), wykładowca uniwersytecki, z zawodu aptekarz. Urodziłsięw Tabarze (Zamora, Hiszpania) jako syn notariusza. Ukończyłfarmacjęi prowadziłapteki w różnych częściach Hiszpanii, a następnie zarządzałszpitalem w Gwinei Równikowej, kontakt z realiami tej kolonii afrykańskiej wzmógłwrażliwośćpoety na prawa człowieka. Mieszkałw Nowym Jorku, gdzie poznałśrodowisko literackie i akademickie związane z Uniwersytetem Columbia, tam także ożeniłsięz BertąGamboa, towarzyszkążycia i przyjaciółkąpoznanąw Meksyku. Niespokojny duch i wieczny podróżnik przeniósłsiędo Meksyku, gdzie zaprzyjaźniłsięz elitami intelektualnymi. Po wybuchu wojny domowej, powodowany poczuciem obowiązku, powróciłdo Hiszpanii. Antyfaszystowskie poglądy oraz typowa dla artysty żarliwośćargumentacji, zwłaszcza w słynnym wystąpieniuLa Insignia(Odznaka), doprowadziły do konfliktu poety ze stronąrepublikańską. León Felipe ponownie udałsiędo Meksyku, do Hiszpanii nie wróciłjużnigdy. Dzięki artykułom publikowanym w prasie za granicąjego głos zyskiwałna znaczeniu, w Hiszpanii jednak twórczośćpoety była cenzurowana. Aktualnie jest przedmiotem badańi przeszła do kanonu klasyki poezji hiszpańskiej.Najważniejsze dzieła autora to: ¡Oh, este viejo y roto violín!,Ganarás la luz,Versos y oraciones del caminante.