Wydawnictwo Kropka – działamy od 1991 roku, ale pierwsze albumy zaczęliśmy wydawać 10 lat później. Głównie zajmujemy się foto- grafią.Także nasze działania regionalistyczne mają często wymiar bardziej uniwersalny; zajmujemy się ideami wspólnymi wszystkim ludziom. Jesteśmy firmą rodzinną i to, co robimy, robimy z pasją. Trzy lata temu, w 2009, wydaliśmy pierwszą książkę beletrystycz- ną. Była ona mocno „porysowana” oraz zawierała mnóstwo zdjęć zastosowanych jako ilustracje. Było to Wypracowanie nadobowiązkowe z Bohumila Hrabala Rafała Szamburskiego. Projektem zajął się Tomek Wojciechowski, dzięki któremu publikacja ta zajęła miejsce w P.GR.

Kochamy papier i wszystko, co może na nim być: słowo, ry- sunek, fotografię… Kochamy zapach farby drukarskiej, dźwięk maszyny drukującej, zapach kleju, stukot falcerki, szelest kartek. Wierzyliśmy i nadal wierzymy w papier, w jego piękno i przyjem- ność obcowania z nim. Wierzymy też w to, że takich ludzi jak my jest więcej – i jest nas na tyle dużo, że nadal będzie się opłacało produkowanie rzeczy papierowych.