Książka jest odkrywcza i poruszajaca zarazem.
– Justyna Sobolewska – POLITYKA