16.06.2012 (sobota) g. 19.00
bilety: 10 zł (dziecko z opiekunem)
Dzieci 3+, czas spektaklu 45 min.
Bilety dostępne w księgarni LOKATOR

Teatr Falkoshow powstał z inicjatywy aktora i reżysera Krzysztofa Falkowskiego, jako miejsce dla unikatowych form teatru plastycznego od klasycznych i kunsztownych marionetek po zaskakujące prostotą ruchome obrazy. Każda z realizacji nawiązuje jednocześnie do przeszłości (w formie teatralnej, temacie legend czy baśni), ale jest także nasycona nawiązaniami do współczesności oraz interakcyjnym podejściem do widza. Taki jest właśnie spektakl Zaczarowany Kapturek, będący interpretacją znanej baśni o Czerwonym Kapturku.