Księgarnia LOKATOR bierze udział w programie Instytutu Ksiażki „Certyfikat dla Małych Księgarni”.
Zadanie „Certyfikat dla małych księgarni – edycja na lata 2023-2024” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.