León Felipe

właściwie Felipe Camino Galicia (1884-1968) – Poeta, aktor, tłumacz (m.in. Szekspira i Whalta Whitmana), wykładowca uniwersytecki, z zawodu aptekarz. Urodził się w Tabarze (Zamora, Hiszpania) jako syn notariusza. Ukończył farmację i prowadził apteki w różnych częściach Hiszpanii, a następnie zarządzał szpitalem w Gwinei Równikowej, kontakt z realiami tej kolonii afrykańskiej wzmógł wrażliwość poety na prawa człowieka. Mieszkał w Nowym Jorku, gdzie poznał środowisko literackie i akademickie związane z Uniwersytetem Columbia, tam także ożenił się z Bertą Gamboa, towarzyszką życia i przyjaciółką poznaną w Meksyku. Niespokojny duch i wieczny podróżnik przeniósł się do Meksyku, gdzie zaprzyjaźnił się z elitami intelektualnymi. Po wybuchu wojny domowej, powodowany poczuciem obowiązku, powrócił do Hiszpanii. Antyfaszystowskie poglądy oraz typowa dla artysty żarliwość argumentacji, zwłaszcza w słynnym wystąpieniu La Insignia (Odznaka), doprowadziły do konfliktu poety ze stroną republikańską. León Felipe ponownie udał się do Meksyku, do Hiszpanii nie wrócił już nigdy. Dzięki artykułom publikowanym w prasie za granicą jego głos zyskiwał na znaczeniu, w Hiszpanii jednak twórczość poety była cenzurowana. Aktualnie jest przedmiotem badań i przeszła do kanonu klasyki poezji hiszpańskiej. Najważniejsze dzieła autora to: ¡Oh, este viejo y roto violín!,Ganarás la luz,Versos y oraciones del caminante.