15.04.2024, godz. 19:00

Published On: 18 marca, 2024

 


15.04.2024, godz. 19:00, Lokator, ul. Mostowa 1, Kraków
Rozmowa z autorką Małgorzatą Lebdą i tłumaczką powieści na język ukraiński Anną Zotovą
Pозмова з авторкою Малгожатою Лебдою і перекладачкою її повісті на українську мову
Анною Зотовою
Organizatorzy: Fundacja Wisławy Szymborskiej, Wydawnictwo Znak, Księgarnia Lokator.
Zapraszamy na spotkanie z Anną Zotovą – tłumaczką i Małgorzatą Lebdą – autorką powieści
„Łakome”. Rozmowę poprowadzi Monika Ochędowska.
Spotkanie odbywa się w ramach Rezydencji literackich Fundacji Wisławy Szymborskiej.
Anna Zotova to laureatka IV Edycji Konkursu Rezydencji literackich Fundacji Wisławy
Szymborskiej i ERGO Hestia i Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Podczas miesięcznej
rezydencji w mieszkaniu noblistki, Zotova pracuje nad tłumaczeniem powieści Małgorzaty
Lebdy Łakome z języka polskiego na ukraiński. W swoim zgłoszeniu na konkurs pisała tak:
Czytelnicy ukraińscy chcą poszerzać bibliografię współczesnej prozy polskiej. Potrzebują
pozostania w żywej wspólnocie książkowej, bycia w epicentrum nowości literatury
tłumaczonej. Polscy autorzy budzą ogromne zainteresowanie. Zwłaszcza jeśli chodzi o prozę
pisaną przez kobiety. To nowa strona literackiego underground, która jest bardzo interesująca
dla młodych ludzi w Ukrainie. Na zachodzie Ukrainy istnieje coś w rodzaju polonistycznego
community, który potrzebuje takiej prozy, jaką pisze Lebda. To tłumaczenie stworzy
możliwość dialogu międzykulturowego między młodymi autorami i otworzy przed
Ukraińcami szerszą wizję aktualnego polskiego obrazu literackiego.

Małgorzata Lebda – dorastała w beskidzkiej wsi. Autorka sześciu książek poetyckich. Jej
książki ukazały się w przekładzie na języki: czeski (tł. Bogdan Trojak), włoski (tł. Marina
Ciccarini), serbski (tł. Biserka Rajčić), ukraiński (tł.Yury Zavadsky), słoweński (tł. Katarina
Šalamun-Biedrzycka), duński (tł. Frej Larsen i Paweł Partyka), rumuński (Marina Ilie).
Doktor nauk humanistycznych i sztuk audiowizualnych. Felietonistka. Animatorka kultury.
Redaktorka. Naukowczyni. Wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Ultramaratonka (we wrześniu 2021 roku pokonała, biegnąc, dystans 1113 kilometrów wzdłuż
najdłuższej polskiej rzeki Wisły, realizując aktywistyczno-poetycki projekt „Czytanie wody”
(https://magazynpismo.pl/soczewka/czytanie-wody-wisla/). Powieść Łakome (Wydawnictwo
Znak, 2023) jest jej debiutem prozatorskim. Książka została nagrodzona Nagrodą „Odkrycia
Empiku” (2024). Mieszka na wietrznej grani w Beskidzie Sądeckim.

Anna Zotova – (ur. 1999, Świtaż, Ukraina) – twórczyni wizualna, poetka, polonistka,
tłumaczka współczesnej literatury polskiej. Dorastała w Świtażu, w otoczeniu jezior i lasów,
więc przyroda i żywioły stanowią dla niej sacrum, wokół którego skupiają się pisane
i tłumaczone przez nią teksty. Eksploruje tematy takie jak transgresja, nihilizm, stany
graniczne, psycholingwistykę oraz transformacje translacyjne.

Mecenasem programu Rezydencji literackich w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej jest
ERGO Hestia. Współpraca: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii.

Pozostały program