Archiwa tagu: Fotografia

KROPKA W LOKATORZE

Wydawnictwo Kropka – działamy od 1991 roku, ale pierwsze albumy zaczęliśmy wydawać 10 lat później. Głównie zajmujemy się foto- grafią.Także nasze działania regionalistyczne mają często wymiar bardziej uniwersalny; zajmujemy się ideami wspólnymi wszystkim ludziom. Jesteśmy firmą rodzinną i to, co robimy, robimy z pasją. Trzy lata temu, w 2009, wydaliśmy pierwszą książkę beletrystycz- ną. Była ona mocno „porysowana” oraz zawierała mnóstwo zdjęć zastosowanych jako ilustracje. Było to Wypracowanie nadobowiązkowe z Bohumila Hrabala Rafała Szamburskiego. Projektem zajął się Tomek Wojciechowski, dzięki któremu publikacja ta zajęła miejsce w P.GR.

Kochamy papier i wszystko, co może na nim być: słowo, ry- sunek, fotografię… Kochamy zapach farby drukarskiej, dźwięk maszyny drukującej, zapach kleju, stukot falcerki, szelest kartek. Wierzyliśmy i nadal wierzymy w papier, w jego piękno i przyjem- ność obcowania z nim. Wierzymy też w to, że takich ludzi jak my jest więcej – i jest nas na tyle dużo, że nadal będzie się opłacało produkowanie rzeczy papierowych.

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2012

PIOtr Kaliński

Piotr Kaliński (Kraków 1977) – Artysta, grafik, fotografik, absolwent Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w pracowni książki prof. Romana Banaszewskiego. Założyciel autorskiego wydawnictwa i klubu „Lokator”. Autor licznych wystaw w kraju i zagranicą min.: (Zagrzeb, Preszów, Norymberga, Kraków, Rzeszów). Redaktor naczelny magazynu „Mrówkojad*” w latach 2006-2012, oprawca graficzny i wydawca książek oraz ART-zinu „Mrówki w Czekoladzie”. Od lat związany z klubem LOKATOR na krakowskim Kazimierzu. Od kilku lat prowadzi księgarnie i atelier LOKATOR  na ul. Mostowej 1, w Krakowie.
Galeria autorska: www.piokalinski.pl

PIOtr Kaliński, MIEJSCA – katalog

Wydawnictwo LOKATOR,
Kraków 2008 

foto: PIOtr Kaliński
wstęp: Grzegorz Jankowicz

wydanie: pierwsze
ISBN: 978-83-925217-3-0
dwie wersje językowe:
Polski, English

oprawa miękka
format 24x22cm
cena: 20 zł

W swoim słynnym eseju John Berger powiada, że sztuka fotograficzna od samego początku egzystuje w przestrzeni użytkowej w tej przestrzeni się narodziła, tę przestrzeń próbowała zapełnić nowymi przedstawieniami i w tej przestrzeni obumiera na naszych oczach. Zdjęcie – należące do starej jak świat tradycji wzrokowego złudzenia trompe-l’oeil – uwikłane jest w sieć zależności, które odbierają mu autonomię. Przedstawienie fotograficzne mami nas swoim drobiazgowym podobieństwem do rzeczywistości. Oczywistość świata wyobrażonego na zdjęciu jest tak wielka, że niejako automatycznie zaczynamy traktować fotografię jako model realistycznej reprezentacji. A to w sposób nieunikniony prowadzi do dezautonomizacji naszego medium. Pojawiają się znaczenia i konteksty, pojawia się rama modalna, która przesłania samo zdjęcie. […] 

In his famous essay, John Berger says that the art of photography has from the beginning existed in the utilitarian area in this area it was born, this area it has been trying to fill with new presentations and in this area it is dying in front of our eyes. The picture, belonging to the tradition – as old as the world – of optical illusion trompe-l’oeil, is entangled in a web of dependences which deprive it of its autonomy. The photographic presentation deludes us with its meticulous resemblance to reality. The obviousness of the world presented in the photograph is so great that, so to say, automatically, we begin to treat the photography as a model of realistic representation. And this inevitably leads to disautonomization of our medium. Meanings and contexts appear, and so does a modal frame, which obscures the picture itself. […]
(więcej…)